FAQ

Hieronder vindt u een overzicht van meest voorkomende vragen.
Staat u vraag er niet tussen, twijfel dan niet om contact met mij op te nemen .

 

Wanneer kan ik mijn offerte verwachten?
Wat kost mijn vertaling en hoe wordt dit berekend?
Wat is de levertijd van mijn vertaling?
Hoe verloopt het gehele vertaalproces?
Hoe verloopt de betaling?
Wat is een beëdigde vertaling?
Voor welke documenten is een beëdigde vertaling nodig?
Hoe verloopt het vertaalproces bij een beëdigde vertaling?
Wat is de levertijd van een beëdigde vertaling?
Wat is een apostille en kunt u deze ook voor mij verzorgen?
Wat houdt een starttarief in en waarom wordt deze gehanteerd?

 

 

Wanneer kan ik mijn offerte verwachten?
Ik streef ernaar om zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur een offerte naar u toe te sturen. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, krijgt u hierover uiteraard bericht. Offertes kan u hier aanvragen, of mailen naar info@kellykeuninckx.nl

 
Terug naar boven
 

 

Wat kost mijn vertaling en hoe wordt dit berekend?
Ik weet als geen ander dat elke tekst geheel anders is dan de vorige, daarom hanteer ik op maak gemaakte tarieven. Voor niet-beëdigde vertalingen ligt het tarief tussen € 0,06 en € 0,10 per woord.
 
Als u mij het document in een Word bestand levert, gebruik ik “woorden tellen” om de hoeveelheid woorden te berekenen. Dit wordt dan vermenigvuldigd met het bepaalde woordtarief, waarover nog BTW wordt verrekend. Dit vormt dan het uiteindelijke totaalbedrag.

 
Terug naar boven

 

 

Wat is de levertijd van mijn vertaling?
Dit hangt volledig af van de lengte en moeilijkheidsgraad van de tekst. Een technische tekst neemt vaak meer tijd in beslag dan een algemene tekst. Uiteraard streef ik ernaar om uw vertaling zo spoedig mogelijk te leveren. Op een normale werkdag kan een vertaler tussen de 1000 tot 2000 woorden vertalen. Wanneer ik een offerte opmaak, bericht ik u ook over de verwachte levertijd van de vertaling.

 
Terug naar boven

 

 

Hoe verloopt het gehele vertaalproces?
Als u eenmaal akkoord gaat met de offerte, stuurt u mij per mail het document. Graag ontvang ik het document in .rtf of .doc formaat. Het formaat .pdf mag ook, maar dit kan invloed hebben op de levertijd, aangezien dit iets meer tijd en moeite kan kosten. Daarna ga ik aan de slag met het document in kwestie. Al u dit wenst en standaard in het geval van grote documenten, houd ik u op de hoogte van de vooruitgang van de vertaling. Indien de vertaling eenmaal klaar is, krijgt u deze via mail toegestuurd. Bijgesloten vindt u dan ook de factuur, inclusief de betalingsvoorwaarden en relevante gegevens.

 
Terug naar boven

 

 

Hoe verloopt de betaling?
U krijgt de factuur toegestuurd tezamen met de vertaling. In deze factuur staan de betalingsvoorwaarden vermeld, zoals rekeningnummer en uiterlijke betalingsdatum. Vervolgens hoeft u enkel de betaling over te maken op het vermelde rekeningnummer vóór de aangegeven uiterlijke datum.
Bij grote bedragen kan u om een borgbetaling vooraf worden gevraagd.

 
Terug naar boven

 

 

Wat is een beëdigde vertaling?
Een beëdigde vertaling is een vertaling die gemaakt en gewaarmerkt is door een vertaler die voor een bepaalde talencombinatie door een rechtbank hiertoe bevoegd is. De vertaling wordt onlosmakelijk aan het origineel (of gewaarmerkte kopie van het origineel) gehecht, tezamen met een beëdigde verklaring waarin de vertaler verklaart dat deze vertaling naar eer en geweten, goed, correct en volledig is vertaald. Dit setje documenten mag niet losgemaakt worden, aangezien de vertaling dan niet langer rechtsgeldig is. Ook voorziet de vertaler elke pagina van de vertaling met een handtekening en stempel.
 
Sinds 1 januari 2009 geldt de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). Dit houdt in dat beëdigde vertalingen alleen verzorgd mogen worden door vertalers die in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) zijn opgenomen.

Ik sta sinds 16 maart 2012 geregistreerd, mijn Wbtv-nummer is 4770. Ik sta geregistreerd bij de rechtbank te Dordrecht.

 
Terug naar boven

 

 

Voor welke documenten is een beëdigde vertaling nodig?
Elke document mag beëdigd vertaald worden, maar een aantal soorten documenten moet beëdigd vertaald worden. Zo is het vrijwel altijd nodig om documenten als aktes en documenten van de burgerlijke stand beëdigd te laten vertalen. Ook diploma’s, cijferlijsten, getuigschriften, vonnissen en alle stukken die als bewijsmateriaal dienen worden doorgaans beëdigd vertaald.

 
Terug naar boven

 

 

Hoe verloopt het vertaalproces bij een beëdigde vertaling?
U stuurt mij het originele document, of een gewaarmerkte kopie (vraag hierom bij de desbetreffende instantie), per post op. U mag ook het originele document inscannen en per mail opsturen. Een beëdigde vertaling hoort zo veel mogelijk op het originele document te lijken. De vertaling moet dus controleerbaar zijn. Zo moet de opmaak (zo goed als) hetzelfde zijn en moeten onderdelen die niet vertaald kunnen worden, zoals een stempel of handtekening, weergegeven worden als [stempel] of [handtekening].
De vertaling wordt op elke pagina voorzien van stempel en handtekening van de vertaler. Nadat de vertaling is gemaakt, wordt deze onlosmakelijk gehecht aan een verklaring van de vertaler (waarin hij/zij verklaart deze goed en volledig te hebben vertaald) en originele document(en). Deze mogen niet losgemaakt worden, aangezien de vertaling dan niet langer rechtsgeldig is. Dit setje wordt vervolgens via aangetekende verzending naar u opgestuurd.

 
Terug naar boven

 

 

Wat is de levertijd van een beëdigde vertaling?
De levertijd van een beëdigde vertaling is doorgaans langer dan de levertijd van een “normale” vertaling. Dit komt omdat het per post moet gebeuren (hoewel het tijd kan schelen indien u in de mogelijkheid verkeerd de documenten in te scannen) en omdat de opmaak zoveel mogelijk moet overeenkomen met het origineel. Een beëdigd document met hetzelfde aantal woorden als een “normale” vertaling kan dus wel één tot twee werkdagen langer duren, afhankelijk van de complexiteit van (de opmaak van) de documenten. Uiteraard ontvangt u bij de offerte een schatting van de levertijd.
 
Terug naar boven

 

 

Wat is aan apostille en kunt u deze ook voor mij verzorgen?
In sommige gevallen is een beëdigde vertaling niet genoeg voor de instantie in kwestie en moet de vertaling ook gelegaliseerd worden. Dit kan door middel van een apostille of ‘gewone’ legalisatie. Hierbij bevestigt de rechtbank de identiteit van de vertaler, maar bevestigt deze ook dat hij/zij bevoegd is om deze vertalingen te mogen verzorgen.

Een apostille is zogezegd een verkorte legalisatie. Voor alle landen die het apostilleverdrag hebben ondertekend is een apostille voldoende; u vindt hier een overzicht van de landen.
Indien uw land niet het apostilleverdrag heeft ondertekend, heeft u een legalisatie nodig. Wilt u meer weten over de lange legalisatieprocedure? Klik dan hier.

Ik verzorg met plezier een apostille voor u! Ik ben beëdigd bij de rechtbank te Dordrecht, zodoende moet de apostille ook hier worden gehaald. De rechtbank te Dordrecht kan de apostille rechtstreeks in het Engels leveren, u hoeft deze dus niet apart te laten vertalen. In Dordrecht worden apostilles gewoon aan de balie uitgegeven. De rechtbank te Dordrecht vraagt €20 per apostille.
(Uiteraard komen hier nog eventuele reiskosten bij.)

 
Terug naar boven

 

 

Wat houdt een starttarief in en waarom wordt deze gehanteerd?
Een starttarief is het minimum bedrag voor een vertaling, in het geval van niet-beëdigde vertalingen is dit € 20 exclusief BTW. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat een tekst van 150 woorden à € 0,10 niet € 15 zal kosten, maar € 20. Het starttarief wordt gehanteerd om te compenseren dat het opstellen van de offerte/factuur en contact eromheen meer tijd in beslag neemt dan het vertalen zelf.
Ervaring leert echter dat er vrij weinig teksten van minder dan 300 woorden worden geleverd.

 
Terug naar boven